Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasada RP w Sofii

Strona główna

Przewodnik po rynku

Słowo wstępne

Szanowni Państwo,

Polsko-bułgarska współpraca gospodarcza rozwija się pomyślnie. Świadczą o tym rosnące obroty handlowe, jak również zainteresowania Bułgarów wyjazdami turystycznymi do Polski.

Najbardziej jednak cieszy coraz większa aktywność eksportowa małych i średnich firm, które oddziałują na zmianę struktury polskiego eksportu do Bułgarii

Przygotowując przewodnik mieliśmy na uwadze potrzeby Państwa zarówno w zakresie informacji o specyfice tutejszego rynku jak i o jego niszach eksportowych. Opieraliśmy się na materiałach bułgarskich instytucji publicznych i firm prowadzących interesy z Polską, a także na własnym doświadczeniu i wiedzy. Intencją naszą jest przekonanie Państwa, że mały rynek kraju, który zamieszkuje niewiele ponad 7 mln ludzi, może być również interesujący i warto poświęcić trochę środków na promocję swojej oferty eksportowej. W tym celu przytoczyliśmy niektóre dane statystyczne dotyczące specyfiki bułgarskiej gospodarki i handlu zagranicznego. 

Z oczywistych względów w przewodniku prezentujemy wybrane, naszym zdaniem, najbardziej potrzebne polskim przedsiębiorcom zagadnienia. Znajdą w nim Państwo również informacje nt. organizowanych przez WPHI w najbliższym czasie imprez promocyjnych. Zachęcamy do udziału w tych przedsięwzięciach.

Jednocześnie informujemy, iż niniejsza publikacja ma charakter wyłącznie informacyjny i prezentuje jedynie wybrane zagadnienia z danej dziedziny.  Każdorazowo przed podjęciem decyzji należy sprawdzić aktualny stan prawny. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Sofii  nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji i działań podjętych na podstawie zawartych informacji.

Serdecznie zapraszamy do naszego biura przedsiębiorców, producentów oraz osoby zainteresowane rozszerzeniem wiedzy i informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej i wymiany handlowej między Polską i Bułgarią.

Ostatnia aktualizacja: 05.02.2013
  • http://www.eksporter.gov.pl/
  • http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+UE+i+EFTA/
  • http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+WNP+i+pozaeuropejskimi/
  • http://www.solvit.gov.pl/
Ambasada RP w Sofii
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Bitolia 6, Sofia 1680, Bułgaria
tel.: +359 2/869-11-25, 869-11-50, fax: +359 2/869-11-29, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek - Piątek 8:30 - 16:30
Czas lokalny: